Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

genetische variatie

Waar liggen de grenzen?

Genetische winst op productie hoeft balans niet te verstoren
Door de gemiddelde fokwaarde exterieur, de gemiddelde fokwaarde uiergezondheid en de gemiddelde fokwaarde tussenkalftijd over de jaren 1982-1995 na te gaan heeft men getracht er achter te komen of er

Koe en topprestatie

4 artikelen, waarvan 3 bedrijfsreportages uit Schiermonnikoog, Groningen en Gelderland, en een interview met een ID-DLO-onderzoeker, die vindt dat er meer gewerkt moet worden met de erfelijkheidsgraad

Nieuwe index

Het afkalfverloop bij dochters van stieren
Naast een index die weergeeft met welk gemak een kalf wordt geboren, kan ook een index worden berekend die aangeeft met welk gemak een koe afkalft

Veeteeltforum

We moeten van de 'berekeningenfokkerij' naar 'wetenschapsfokkerij'
Een melkveehouder somt naar eigen inzicht de zwakke kanten van de Nederlandse fokkerij op en geeft in 't kort een nieuwe weg aan

Fokken tegen mastitis

Zweedse data bevestigen dat selectie op combinatie van hoge productie en gezonde uiers kan
Studie naar de Zweedse methode om mastitis resistentie te verkrijgen via het fokken op productie en op functionaliteit, waarin ook direct vruchtbaarheids- en gezondheidskenmerken zijn opgenomen

HG klaar voor merkerselectie

Revolutionaire techniek belooft hoger rendement van fokprogramma
Aankondiging dat de merkertechniek uit de onderzoekskamer komt en praktisch toepasbaar wordt in het fokprogramma.

Internationale fokkerijtrends

Erfelijke vaart van Nederlandse koeien volgt een hoog tempo
Dit artikel gaat in op de internationale positie van de Nederlandse zwartbonte koeien, waarvoor de erfelijke aanleg van de koeien in Canada, Duitsland, Italie, Nederland en de VS is geanalyseerd.

Spenen spreken aan scrotum

Bas Engelen: "Uiervoorspelling bij stier snijdt hout"
Aandacht voor het overerven van de speenstand bij stierkalfjes op toekomstige dochters

Geen piek maar hoogvlakte

Bij fokken op persistentie ook productie in tweede en derde lijst betrekken
3 Wageningse onderzoekers onderzochten de prestaties van 5.000 koeien die in principe de kans hadden om 3 lactaties vol te maken.

Special grasland: 'Verdwijnen zou jammer zijn'

Oude graslanden van nut voor het ontwikkelen van nieuwe grasrassen. 'Biodiversiteit, weer zo'n mooi woord' - Joost Samson beheert oud grasland vanuit economisch oogpunt
In deze special aandacht voor het nut van oude grassen, waarbij twee veehouders aangeven waarom zij ervoor kiezen een deel van hun grasland niet te vernieuwen.
right