Sitemenu

donderdag 22 oktober 2020
left
content-main

genetische modificatie

Gezond en veilig eten

Een toekomst met genetisch gemanipuleerd voedsel - voeding & ethiek
Een situatieschets rond het gebruik en de acceptatie van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) in de melkveehouderij, waarbij 2 veehouders en een ethicus hun mening geven

Is etische teorie [ethische theorie] toepasbaar op de dierlijke biotechnologie?

Interview met een onderzoeker aan het Instituut voor Teologische Biologie van de RU Leiden, waarin discussiepunten worden aangedragen. Centraal hierbij staat de "instrumentalisering van dieren".

Nieuwe metode van embryoseksen geeft vrijwel zekerheid: een koekalf of een stierkalf

Beschrijving van de "PCR-polymerase kettingreactie-methode" voor geslachtsbepaling, die voor Nederland via bemiddeling beschikbaar is, met vermelding van de mate van betrouwbaarheid

Transgene dieren: worden straks koeien in laboratorium ontworpen?

Aangegeven wordt wat transgenese bij dieren inhoudt en wat de mogelijke rol is van transgene runderen in de rundveeverbetering

Pharming koopt KI - station

Transgene opvolgers stier Herman naar KI - stal Varsseveld
Een biofarmaceutische bedrijf in Leiden heeft het voormalige station van KI Nieuw Leven in Varsseveld gekocht.

Beoordeling per geval

Ge Pak: "Gemanipuleerde gewassen breed toetsen op duurzaamheid"
Een zegsman van het Centrum voor Landbouw en Milieu geeft zijn mening omtrent genetisch gemanipuleerde gewassen
right