Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

genetische modificatie

Met gmo veredeling versnellen

Grasveredelaars in Europa houden vast aan klassieke veredeling van gras
Terwijl in alle andere werelddelen genetisch gemodificeerde gewassen volop worden geteeld en geëxporteerd, blijft in Europa de teelt verboden.

Moderne toepassingen van biotechnologie in de rundveehouderij

Er is ingegaan op de belangrijkste toepassingen zoals: genetic mapping; rekombinant-DN -techniek; hybridoma-techniek en de in vitro fertilisatie. Verder is ingegaan op de taken van Embrytec b.v.

Manipulatie van genen en embryotransplantatie

Zeer verschillende zaken
De verschillen tussen genenmanipulatie en embryotransplantatie worden besproken, waarbij de huidige stand van zaken bij beide technieken aan de orde komt

Zwartbontfokkerij in biotechnologisch tijdperk op kruispunt van wegen

De invloed van de Holsteins tijdens de laatste decennia is weergegeven. Daarnaast is ingegaan op de veranderingen als gevolg van superheffing en biotechnologische ontwikkelingen.

Natuur laat zich slechts stapje voor stapje manipuleren

Op een symposium in Leeuwarden werd aandacht geschonken aan allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de rundveefokkerij.

Biotech op boodschappenlijst

Etikettering moet keuzevrijheid garanderen
Een zegsman van de stichting Consument en Biotechnologie geeft zijn mening over genetisch gemanipuleerde gewassen en levensmiddelen en de betekenis van de stichting daarbij

Fokken vanuit de genen

Michel Georges: "Nieuw runderras met Holsteinmelkproductie en dikbileigenschap technisch haalbaar"
De Belgische onderzoeker Michel Georges beantwoordt 7 vragen over resultaten van de gentechnologie, resultaten voor de melkveehouder, genetische merkers voor duurzaamheid en inteelt door selectie
right