Sitemenu

zaterdag 6 juni 2020
left
content-main

genetica

Proefstieren en 'importstieren'

Waar worden ze ingezet en hoeveel dochters komen aan de melk?
Resultaten van onafhankelijke onderzoeken van twee AHS-studenten naar het aanhoudingsbeleid van dochters van proefstieren en importstieren en de prestaties van genoemde proefstieren

Fokkerij en persistentie van melkproduktie

Verslag van onderzoek naar de erfelijkheidsgraad voor de persistentie van melkproduktie, waarbij gebruik is gemaakt van proefmelkgegevens van 129.117 zwartbonte melkvaarzen die voor het eerst hebben g

Genetische trends bevestigen Nederlands fokkerijsukses

Via een analyse van de fokkerijcijfers met de trends voor kg melk, voor percentage vet en voor percentage eiwit is gekeken of Nederland op de goede weg zit wat betreft de veeverbetering in vergelijkin

Frekwentie Holsteingenen neemt toe in Nederlandse roodbontpopulatie

Een onderzoek is uitgevoerd naar de Nederlandse roodbontpopulatie, waarbij over de jaren 1986-'92 aan de hand van genfrequenties de veranderingen bij de KI-verenigingen in kaart zijn gebracht

Spiercelontwikkeling en vleesaanzet

Aandacht voor het belang voor de vleesveefokkerij van erfelijke verschillen in het aantal spiervezels dat dieren maximaal kunnen ontwikkelen

Genetische trend kent nog groei

Komende jaren stagnatie in diverse landen verwacht
Een schets wordt gegeven van de trends in fokwaarden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italie, Canada en de V.S.

Genetische puzzel lijkt opgelost

Gebruik van genetische merkers in de fokkerij komt dichterbij
De auteurs verwachten nog voor de komende eeuw belangrijke doorbraken. Een schets van de mogelijkheden voor de toekomstige fokprogramma's
right