Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

genenbanken

Er is reden om zeldzame runderrassen met zorg te omringen

Er wordt aandacht geschonken aan de zeldzame rundveerassen in ons land en als zodanig worden genoemd: Lakenvelders, Witrikken en Baggerbonten.

Genenbank voor later

Fokkerij als gevaar voor de broodnodige erfelijke variatie en het belang van het conserveren van genetische diversiteit.

Diversiteit wereldwijd onder druk

Fokken alleen mogelijk bij gratie van én verschillende rassen én rassen met genetische variatie
Onderzoekers van het Centrum Genetische Bronnen melden dat er wereldwijd runderrassen verdwijnen, dat binnen een aantal veelgebruikte rassen inteelt een dreigend probleem vormt, en dat de genetische d

Genenbank geeft garantie

Behoud van erfelijke verschillen tussen landbouwhuisdieren
Op 12 juni 1994 heeft Nederland het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro ondertekend.

21st Century Genetics brengt Nederlandse Genen op Amerikaanse markt

Vanuit Nederlands oogpunt bekeken is de nieuwe overeenkomst tussen Holland Genetics en Amerikaanse 21st Century Genetics een keerpunt in de fokkerij geschiedenis.

Genetische puzzel lijkt opgelost

Gebruik van genetische merkers in de fokkerij komt dichterbij
De auteurs verwachten nog voor de komende eeuw belangrijke doorbraken. Een schets van de mogelijkheden voor de toekomstige fokprogramma's
right