Sitemenu

donderdag 1 oktober 2020
left
content-main

gemengde landbouw

Variatie aan het voerhek

Nout Versteijnen: "De trekker gaat uit om de koeien te melken"
Reportage van een gemengd bedrijf met 125 koeien, 90 stuks jongvee, 9 ha suikerbieten, 9,5 ha aardappelen, 15 ha mais en 24,5 ha grasland.
right