Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

gemengde landbouw

Brown Swiss favoriet

Zwitserse KI - voorzitter bouwt veestapel uit een koe familie
De voorzitter van de grootste Zwitserse KI-organisatie SVKB, heeft zijn hart verpand aan zijn Brown-Swisskoeien en is ook nog akkerbouwer.

Nijhof investeert in Manitoba

Emigranten willen Canadese en Nederlandse fokkerij eerlijk vergelijken
Een goedlopend gemengd bedrijf in Drenthe is in Canada voortgezet en is na 5 jaar inmiddels uitgegroeid tot 630 ha

Exterieur op een

Eigen filosofie leidt tot melkrijke Drouner Ria's bij Albring
Op een Drents gemengd bedrijf met fabrieksaardappelen, suikerbieten en melkvee houdt men er voor het melkvee een eigen fokkerijfilosofie op na

Groene vingers

Gerrit Groot-Roessink
Op dit gemengde bedrijf lijken de koeien en vleesstieren van de oorspronkelijke hoofdtak soms naar het 2e plan geschoven te worden door de chrysanten, de aronskelken, de asters en de snijheesters

Boeren is ondernemen

Maarten Schoone: "Leg veehouders tijdig visie voor op toekomst veeverbetering"
Een boer met een gemengd bedrijf in Flevoland aan 't woord. Hij noemt zich meer een bedrijfseconomische boer dan een fokker. Ook is hij nog als jurylid op tal van keuringen actief

Du Vin uit Nederland

Familie Bollen
2 Limburgse broers met een gemengd bedrijf verbouwen tevens wijndruiven en verkopen circa 1/3 van de wijnoogst op 't eigen bedrijf

Geen ruimte voor extra's

Britse emigrant Van Nes: "Als je dit overleeft, overleef je alles"
Reportage vanuit Zuid-Engeland van een gemengd bedrijf met 150 ha akkerbouw en verder met 100 ha grond en 160 koeien.

Ventilatie en voeding

Gebroeders Rietjens combineren rosékalveren, melkvee en akkerbouw - special: Kalveropfok
Een Limburgse vleeskalverhouder (600 rosékalveren en 70 melkkoeien) aan 't woord over de werkzaamheden en aandachtspunten bij nieuw aangeleverde kalveren

Fel op management

Deelnemer Bioveem Jan van Dorp boert relaxter dankzij areaaluitbreiding
Een biologisch melkveehouder, die de blaarkopinvloed steeds sterker in z'n veestapel laat uitkomen, heeft een akkerbouwbedrijf erbij gepacht voor extensivering van z'n bedrijf en om in te spelen op de

Boerenbedrijf in breedste zin

Henk Hoefnagel: "Inzet van tbs'ers geeft voor drie partijen winst"
Reportage van een gemengd biologisch bedrijf (30 koeien) met vleesverkoop en tevens zorgboerderij in Beneden-Leeuwen: dagelijks werken 1 of 2 patiënten van de tbs-kliniek uit Nijmegen mee op het bedri
right