Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

gelderland

Houdoe wordt au revoir

Jan en Marjon van den Oord worden fokkers in Frankrijk
Reportage van een veehouders- en inmiddels ook veefokkersbedrijf, waarvan de eigenaren in 1993 vanuit Gelderland naar Normandie verhuisden

Topmelken betekent voeren

Frans Wouters al vijftien jaar in de top van de Nederlandse productielijst
Een topmelker uit Nijkerk heeft een puur economisch doel: het quotum volmelken met zo min mogelijk koeien

Onverstoorbare vleesmakers

Maatschap Van der Aa fokt Limousins voor etensbord
Reportage van een Gelders vleesveebedrijf (50 zoogkoeien met bijbehorende kalveren, 40 pinken en 15 stieren op 32 ha)

Bezige bij

Marcel Mebelder
Op een Achterhoeks veebedrijf (20 melkkoeien, 40 vleesstieren en 1600 mestkippen) vragen de bijen als nevenbedrijfstak veel tijd

Groene vingers

Gerrit Groot-Roessink
Op dit gemengde bedrijf lijken de koeien en vleesstieren van de oorspronkelijke hoofdtak soms naar het 2e plan geschoven te worden door de chrysanten, de aronskelken, de asters en de snijheesters

Generaties vol Golden genen

Moeder van Cash aan hoofd van uitgebreide koefamilie bij familie Oosterink
Toen Eastland Cash in 1996 doorbrak, kreeg moeder Eastland Golden in een klap internationale bekendheid. Bespreking van 6 generaties Golden uit het Gelderse Angeren

Gezonde uiers

4 artikelen over: de mastitisweerstandsindex op de Nederlandse stierenkaart als maat voor mastitisvererving van een stier, de mastitisvererving in het Deense fokdoel, en 2 Gelderse melkveehouders geve

Archibald: allround en outcross

Aerostarzoon werd proefstier en fokstier, ondanks lage verwachtingswaarde
Het verhaal van een stier die als vererver gekenschetst kan worden als het gemiddelde van Cash en Marker

Geef geluk een kans

Rode gloed tussen de zwartbonten in stal Offenberg
Overwegend zwartbonte en een aantal roodbonte koeien bevolken de ligboxenstal van Hans Offenberg.
right