Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

geiten

Viermaal daags melken

Maatschap Haarman
Op een Overijssels melkveebedrijf vormen de 300 melkgeiten een belangrijke tweede tak

Nieuws

Het ministerie van LNV heeft de maatregelen voor blauwtong serotype 6 versoepeld. De aanpassing houdt in dat het insluitingsgebied is opgeheven en heel Nederland nu alleen nog beperkingsgebied is.

Nieuws

De Nederlandse overheid heeft met ingang van 20 oktober 18.00 uur een exportverbod ingesteld voor dieren die gevoelig zijn voor blauwtong, zoals runderen, schapen en geiten.

Nieuws

Het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR start een onderzoek naar de verschillende typen van de bacterie die Q-koorts veroorzaakt.

Nieuws

Vanaf mei moeten Belgische veehouders met akkoord van Europa hun dieren laten vaccineren tegen blauwtong.

Nieuws

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt een verbod in op het verzamelen en vervoeren van schapen, geiten, runderen en varkens (evenhoevigen) in Nederland.

Nieuws

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten het verzamelen van runderen en varkens weer gedeeltelijk toe te staan.

Nieuws

Het vervoersverbod voor runderen en varkens wordt naar verwachting vrijdag 10 augustus om 12.00 opgeheven.

Nieuws

Vrijdag 3 augustus is in het Zuid-Engelse Guildford in Surrey op een boerderij met vleesvee mond- en klauwzeer uitgebroken.

Nieuws

Minister Veerman heeft vandaag besloten tot een ingrijpende versoepeling van het exportverbod voor herkauwers uit het noorden van Nederland. ANP meldt dat koeien, schapen en geiten die direct voor de slacht zijn bestemd weer mogen worden geëxporteerd. Dieren die niet voor de slacht zijn bestemd, mogen geen klinische verschijnselen van blauwtong vertonen en moeten serologisch worden getest voordat ze mogen worden uitgevoerd.
right