Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main

gegevens bijhouden

Datastroom vraagt vertaalslag naar veehouder

Nog een wereld te winnen met software die data van sensoren omzet in gerichte adviezen - special melkveehouderij 3.1
Ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan razendsnel, ook in de melkveehouderij .

Productierecords wankelen

Breevier Valore en Johanna 21a nog niet geklopt
Presentatie van de toptienlijsten voor levensproductie van achtereenvolgens: kg melk zwartbont, kg melk roodbont, kg vet en eiwit zwartbont en kg vet en eiwit roodbont (peildatum 1-9-2003)

Sollicitaties voor EK en NRM

Veel variatie in vaderdieren bij excellente roodbonten
De overzichten van de excellente koeien op roodbontbasis en op MRIJ-basis (1 sept. 2002 - 31 aug. 2003)

Ideale Truus triomfeert

Lord Lily voor de tweede keer op rij hofleverancier bij zwartbonte excellenten
94 koeien kregen het A-predikaat in Nederland toebedeeld

Faber steelt de show

Ria 27 en Roza 68 koplopers in gestegen aantal excellente roodbonten
Presentatie van de koeien ingeschreven op roodbontbasis met minimaal 90 punten algemeen voorkomen (1 september 2004-31 augustus 2005); met daarnaast de vaarzen met minimaal 88 punten, de koeien op MRI
right