Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

geboorte

Relatie tussen kruishelling en geboorteverloop: hellende kruisen verdienen de voorkeur

Samenvatting van onderzoeksresultaten naar het verband tussen de kruishelling van een koe (= de mate van helling tussen heupbeen en zitbeen) en de kans op een moeilijk geboorteproces

Konditie bij afkalven heeft invloed op de prestatie van melkkoeien

Een onderzoek is gestart naar: in hoeverre de conditie van de koe bij afkalven van invloed is op verdere vruchtbaarheid, produktie en gezondheid

Doodgeboorte bij vaarzen: een nog niet verklaard probleem

Resultaten van een enquete-onderzoek in Noord-Nederland onder 700 veehouders betreffende problemen rond de 1e geboorte

Gericht fokbeleid kan bijdragen tot vermindering geboorteproblemen

Een speciaal geformeerde werkgroep voor het terugdringen van het aantal keizersneden bij melkvee geeft redenen en aanbevelingen voor deze vermindering

Stieren voor pinken moeten veelzijdig zijn

Achtergronden omtrent de afweging tot gebruik van een pinkenstier ter vermijding van afkalfproblemen

Zware Blondes

Meer geboorteproblemen bij Blondekalveren uit zwartbonten
Implanteren van Blonde d'Aquitaine-embryo's in zwartbonte melkkoeien blijkt t.o.v.

Stier in rol van verloskundige

Zorgt pinkenstier generatie verder voor probleem?
Gegevens van het NRS over het geboorteverloop van kalveren zijn gebruikt om de directe en indirecte invloeden van de vader op dit geboorteverloop na te gaan

Kalf zegt nog niet alles

Afkalvingen bij vaarzen en koeien - een verschillende genetische basis?
Onderzoek is verricht, waarin de vraag centraal stond of de afkalvingen van vaarzen en tweedekalfskoeien wel vergeleken mogen worden. Is de genetische basis wel vergelijkbaar?
right