Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

ganzen

Opschalen voor 1600 euro per koe

Familie Streekstra vergroot de huisvesting naar Oost-Europees model - bedrijfsreportage
Willem Streekstra is niet jaloers op stallen van 6000 euro per koeplaats. Samen met zijn zoon Paulus Willem is hij een kei in het denken in rendement.

Nieuws

Landbouw- en natuurorganisaties hebben ingestemd met het voorstel om het aantal ganzen in vijf jaar tijd te halveren naar 100.000.

Voor het terugdringen van de populatie worden ganzen afgeschoten en gevangen

Nieuws

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) dringt in een open brief aan het ministerie van LNV en het Faunafonds aan op een wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk verband tussen salmonella en ganzen.

Salmonellabeheersing van FrieslandCampina is voor NMV een van de redenen om aan te dringen op onderzoek
right