Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

friesland

Buffetvoedering voert bewust

Melkcontrole en conditiescore bepalen individueel melkveerantsoen
De toepassing van buffetvoedering in de praktijk: op een Fries bedrijf krijgt iedere koe automatisch haar eigen portie krachtvoer en bijproducten op basis van productie en conditieverloop

Drukte op robotmarkt

Melkwinning
4 artikelen: Een overzicht van 8 melkrobots; De samenvoeging van 2 veestapels bij 1 melkrobot op een Zeeuws bedrijf; Verruiming van de capaciteit en van het quotum met een 2e robot op een Fries bedrij

Excellente Wiersma's

Grote en zwarte koeien uit erg sterke fokfamilie bij Van der Ploeg grossiert in A-status
De kwaliteiten van de welbekende Wiersmakoefamilie komen aan de orde in een gesprek met de melkveehouder in Warga, waar de gehele Wiersmafamilie zich bevindt of in het verleden heeft bevonden

Investeren in eco

Henk Brouwer van topmelker tot manager eco-zuivelfabriek
Een Friese topmelker aan 't woord over de start en de doelstellingen van de Friese Ecologische Zuivel BV

Tweede bedrijf op eerste plaats

Arie Aalberts: "Zuivelverwerking is 'core business' voor melkveehouder"
Een gesprek met een melkveehouder die tevens voorzitter is van de zuivelcooperatie Friesland Dairy Foods

MRIJ-vee ontdekt in 1913

De Haagse tentoonstelling kende vele winnaars die blijvend indruk maakten - showvertoon
In de reeks van nationale veetentoonstellingen in de 20e eeuw verdient de show van 1913 in Den Haag de voorstap

Vaarzenduel op Delta

Jan Bakker: 'Wij proberen gewoon de beste vaars boven te krijgen'
Reportage van een melkveebedrijf met een snelle wisseling van de veestapel.

Wintergasten

Klasina en Renze van der Ploeg
Voorbeeld van een melkveebedrijf dat zich al heeft ingesteld op de schadevergoeding van het Jachtfonds voor geleden schade door overwinterende ganzen en waar men nu denkt in de richting van weidevogel

IJskoud de lekkerste

Afke Siderius
Op een Fries melkveebedrijf zorgt de vrouw voor de bereiding en verkoop van boerderij-ijs als nevenbedrijfstak
right