Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

friesland

Bedrijfsopvolgers ambitieus

Percentage bedrijven zonder opvolger in Noord-Holland veel groter dan in Friesland
Uit een enquête onder 93 melkveehouders in Friesland en Noord-Holland is een betrouwbaar beeld te geven van de bedrijfsontwikkeling, de huidige situatie en toekomstvisie van deze veehouders

Beloofde land

De 24 uurseconomie gaat niet hand in hand met weidevogelbeheer
Gezonde koeien en een gevarieerd dieet compenseren ruimschots het arbeidsintensieve graslandbeheersysteem van hessel en Etty Agema in Kollumerpomp.

Stoere koeien met historie

Petra Beerda zet zich in voor het behoud van de Friese roodbonte
Met nog zo’n 300 dieren bevinden de Friese roodbonten zich in de gevarenzone. In IJlst ijvert Petra Beerda voor het bestaan van deze dubbeldoelkoeien, die ze zelf als zoogkoeien houdt.

Fokken op balans

Johan en Hylke van der Gaast: "In onze veestapel tref je geen showkoeien"
Vader en zoon geven inzicht in de uitgangspunten van de fokkerij op hun Friese melkveebedrijf

Veehandel en kunst

Halve eeuw geleden werden topkoeien in hun omgeving geportretteerd
Aandacht voor 2 schilderijen van de kunstenaar Gerardus Adema, die 40 jaar geleden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Bond van Handelaren in vee als jubileumcadeaux werden aan

Johannes Blanksma, de koppige klokkenluider (2)

Het Friese stamboek gooide kritische lastpost met steun van de leden buitenboord
Hier het 2e deel in een serie van 3 over een lid van het Fries stamboek, dat het totaal oneens was met de bestuursvisie betreffende de fokkerijlijn

Eigen koers Sjoerd Brandsma

Op Blitsaerd bleef de melkrijke Friese koe terecht in hoog aanzien - fokstallen
De fokkerijsuccessen van de Friese boer Sjoerd Brandsma van Lekkum met namen als Blitsaerd Adema en Blitsaerd Keimpe

Doelgericht boeren

Efficient benutten van quotum en grond aan basis van eiwitgericht fokdoel Van der Kooi
Op dit Friese melkveebedrijf heeft men een duidelijk fokdoel voor ogen, dat via een eigen ontworpen formule is berekend
right