Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

frequentie

Eén of meer keer drinken?

Arbeidsbesparing als belangrijkste reden bij keuze voor één melkgift per dag - special Jongveeopfok
Een kalverdrinkautomaat of de kalveren één keer per dag melk voeren? Bij beide systemen is de overweging de arbeidsbesparing en de verlaging van de werklast.

Management geeft doorslag

Bezoekfrequentie melkrobot neemt af bij meer dan 65 koeien per box
Welke factoren beinvloeden de bezoekfrequentie van een automatisch melksysteem? Een voercooperatie verwerkte die vraag in een enquete onder 78 robotbedrijven in haar werkgebied

Melkintervallen

Voorkom grote spreiding in bezoekfrequentie van melkrobot
Met het oog op de melkgift wordt de grote spreiding in melkintervallen bij automatisch melken onder de aandacht gebracht

Minder vaak melken

Robotbezoek beperken alleen aantrekkelijk bij koeien in tweede helft lactatie
Is het mogelijk om op robotbedrijven met behulp van het aantal melkingen te sturen op eiwit?
right