Sitemenu

dinsdag 1 december 2020
left
content-main

fosformeststoffen

Fosfaat op grasland

Effect van verlaagde bemesting pas na jaren zichtbaar
Het effect van verlaagde fosfaatoverschotten op de graslandopbrengst en -kwaliteit op zand, klei en veen wordt van 1996 tot 2007 onderzocht.
right