Sitemenu

zaterdag 30 mei 2020
left
content-main

fosfaat

Milieudoel gehaald

Minas-2003 geen probleem voor lagekostenbedrijf
De milieudoelstelling van het lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve was in 2000 aan de Minas-eindnormen van 2003 te voldoen. Met een Minas overschot is dit doel ruimschots gehaald.

Analyseer bemesting

Verbeter bemesting in 2004 dankzij kennis huidig groeiseizoen
Uitleg omtrent BAT (BemestingsAnalyse Tool), een computerprogramma dat de geregistreerde stikstof- en fosfaatbemesting na een seizoen analyseert en aanbevelingen geeft voor het volgende groeiseizoen

Niet vaker ziek

Scherp voeren verantwoord op Koeien & Kansen-bedrijven
Tegelijk met het scherp voeren wat betreft stikstof en fosfaat op de Koeien & Kansen-bedrijven hebben de veehouders hier o.a. het optreden van stofwisselings- en maagdarmaandoeningen bijgehouden

Bodem in bedrijf

Herman Manenschijn: "Stikstofgift niet verder beperken" - special: Bodem en gras
De zandgrond van een Drentse melkveehouder wordt jaarlijks onderworpen aan een bodemanalyse. Afwijkingen worden daardoor vroegtijdig gesignaleerd

Fosfaat dichter bij het zaad

Maximale beginontwikkeling van belang bij slechte omstandigheden - special Mais
Veel innovaties op bemestingsgebied richten zich momenteel op het maximaal benutten van de fosfaatruimte binnen de gebruiksnormen.

Nieuws

De fosfaatuitscheiding door Nederlandse veebedrijven is in 2011 gedaald met 8 miljoen kilogram naar een niveau van 171 miljoen kilogram. Dat is 2 miljoen kilogram onder het wettelijke Europese fosfaatplafond.

Fosforgehalte in voer moet tussen 2011 en 2013 met 10 miljoen kilogram afnemen

Nieuws

Het fosfaatoverschot in de veehouderij zal eind van dit jaar uitkomen op 12 à 22 miljoen kilo. Dat verwacht het LEI op basis van voorlopige cijfers.

Veehouderijbedrijven hebben steeds meer moeite om fosfaatoverschotten af te zetten

Nieuws

Het projectteam van Koeien & Kansen koos vijf nieuwe deelnemers uit ruim zestig aanmeldingen.

De nieuwe deelnemers van Koeien & Kansen: Rijk Baltus, Adrian Houbraken en echtgenote, Richard de Wolff en Coen Hagoort

Nieuws

Beloning voor weglaten fosfaatbemesting

04-02-2010  · 2 reacties

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) werkt samen met landelijke en regionale overheden en de landbouwsector aan een beloning die boeren stimuleert in bepaalde gevallen een fosfaatbemesting achterwege te laten.

De consequentie van de bodemdienst is dat er geen dierlijke mest mag worden toegepast

Nieuws

'Terugwinnen van fosfaat uit mest', 'afval als veevoer' en 'verduurzaming zure wei' zijn drie van de vierentwintig projecten die van minister Verburg van LNV 40.000 euro ontvangen.

Het idee 'terugwinnen van fosfaat uit mest' ontvangt ruim 40.000 euro
right