Sitemenu

zaterdag 6 maart 2021
left
content-main

fokkerijmethoden

Gillette, bakermat van fokstieren

Eric Patenaude: 'De huidige fokkerij is door genomics een agressieve business' - bedrijfsreportage
Het Canadese La Ferme Gillette timmert hard aan de fokkerijweg met Gillette Jordan als jongste resultaat. Zijn fokkers verkiezen indexfokkerij boven showfokkerij.

Inzicht in genomic selection

Sander de Roos beantwoordt lezersvragen die zijn binnengekomen via de Veeteeltwebsite
Genomic selection, hoe werkt het nu precies? Lang niet iedereen weet de ins en outs. Uit de antwoorden op ingestuurde lezersvragen blijkt dat voor ieder kenmerk genomic selection mogelijk is.

Eeuw geleden: nieuwe koers in België

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Leopold Frateur progressief plan voor de rundveestapel
Het eind van de 1e Wereldoorlog in november 1918 is wereldwijd herdacht.

'Gezondheidsindexen via APK'

Fokkerijdocent Ab Groen: 'Iedere fokkerij-organisatie haar eigen fokwaarden'
Een interview over het bijsturen van fokprogramma's in de rundveesector, het belang van gezondheidskenmerken en de betekenis van Interbull

Zoeken naar het compromis

Tweestrijd tussen melkproductie en exterieur
In een Groningse maatschap van een vader met z'n beide zonen wordt verschillend gedacht over de te volgen fokkerijkoers op het bedrijf met 70 melkkoeien, 70 stuks jongvee, 60 schapen, 50 ha grasland e

Exterieur met een vleugje Inet

Jong maaien staat aan de basis van hoge melkproductie bij Simons in Udenhout
Op dit bedrijf van een exterieurfokker is ook plaats voor tweesporenbeleid: index en interieur, melken en fokken, zwart en rood

Geef geluk een kans

Rode gloed tussen de zwartbonten in stal Offenberg
Overwegend zwartbonte en een aantal roodbonte koeien bevolken de ligboxenstal van Hans Offenberg.

'Grootste winst is beter imago'

Denen starten fokprogramma met gezondheid en vruchtbaarheid als belangrijkste doel
De secretaris van het Deense Holsteinstamboek doet de motieven achter de nieuwe fokkerijlijn uit de doeken

'We zeggen niet meer klakkeloos ja'

Janneke van Wagtendonk wil voor vertrek ethische discussie afronden
De manager van de afdeling Research & Development van Holland Genetics beantwoordt vragen omtrent het klonen van dieren, transgenese en mogelijk aanbod van gesekst sperma op de markt

Inteelt is beheersbaar

TopSelect geeft in fokprogramma ruimte aan stiervaders en stiermoeders met lage verwantschap
Uitleg van de uitgangspunten van een computerprogramma dat de gemiddelde verwantschap bij de keuze van generatievaders en -moeders in de gaten houdt en de toename van de gemiddelde verwantschap probee
right