Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

fokdoelen

Bewezen vedettes in de ring

Oudste deelneemster competitie honderdtonners kalfde al veertien keer - NRM voorbeschouwing honderdtonners
Hoe kun je het fokdoel van fokken op duurzame koeien beter presenteren dan via een keuring van honderdtonners?

Het mag een onsje meer zijn

Robuuste Willy 377 benadert het fokdoel op Twentse wintershow
De verschillen tussen de roodbonte en de zwartbonte holsteins kwamen in Vriezenveen mooi tot uitdrukking. De roodbonten beschikten over een spiertje meer, zonder dat te bekopen in het uierbeeld.

Nvi, het fokdoel in cijfers

Door de praktijk gewenst type koe basis achter nvi - serie fokwaarden. Deel 7: Nvi
In het slotstuk van deze fokkerijserie wordt als laatste de vinger gelegd op de totaalindex nvi.

Fokdoeldiscussie springlevend

De moderne melkkoe van 2015 hoeft niet groter volgens 71 procent van de CRV-leden
Meer aandacht voor gezondheid en levensduur ten koste van exterieur. Het is één van de uitkomsten van een grootschalige enquête tijdens de CRV-ledenbijeenkomsten.

Fokken met nuchter boerenverstand

Ate Lindeboom: 'het einde van het quotumtijdperk, de opmars van de melkrobot en strengere milieunormen vragen om herijken fokdoel'
Vijf jaar nadat tijdens CRV-ledenvergaderingen gevraagd werd naar de gewenste fokdoelrichting legt de coöperatie opnieuw de vraag voor aan welke eisen de koe van de toekomst moet voldoen.

Definitie van het fokdoel in relatie tot de produktie-omstandigheden

Sinds de invoering van de superheffing is de vraag in hoeverre het fokdoel afgestemd moet worden op de nieuwe situatie in toenemende mate actueel

Doelgericht boeren

Efficient benutten van quotum en grond aan basis van eiwitgericht fokdoel Van der Kooi
Op dit Friese melkveebedrijf heeft men een duidelijk fokdoel voor ogen, dat via een eigen ontworpen formule is berekend

Is topproducente te veeleisend?

Fokdoel verleggen ten faveure van hoogproductieve koe die weinig management vraagt
Een impressie wordt gegeven hoe er in wetenschap en praktijk wordt gedacht om te gaan met hoge producties van melkkoeien en in hoeverre management- en fokkerijbijsturing nodig zijn
right