Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

fleckvieh

Heterosis compenseert

Fleckviehkruislingen produceren nauwelijks minder dan zuivere holsteins
Vergelijkingsonderzoek tussen fleckviehkruislingen en holsteins toont aan dat heterosis het verschil in productie vrijwel compenseert.

Fleckviehkruislingen op Hollandse bodem

Acht Nederlandse bedrijven beproeven waarde van inkruisen met fleckvieh
Vaarzen uit een kruising van holstein en fleckvieh produceren nauwelijks minder dan zuivere holsteinvaarzen en zijn vruchtbaarder.

Meer dan melk alleen

Franz Vordermayer verkiest extra veeverkoop boven uitbreiden melkproductie - bedrijfsreportage
Hij is niet van plan om zijn melkquotum van 300.000 kilo uit te breiden.

Investeren in het tweede rundveeras ter wereld

CRV-directeur Ate Landboom: 'We richten ons niet op één ras, maar op rundveeverbetering in de breedste zin van het woord'
De Duitse ki-organisatie CRV Meggle draait in het jaar na overname door CRV een positief resultaat. Met de uitbreiding in het fleckviehproduct wil CRV haar continuïteit veiligstellen.

Fleckvieh blijkt in West-Duitsland pittige opponent van de zwartbonten

Beschrijving van de ontwikkelingen in de produktieresultaten van het Fleckviehras (Simmental) waaruit blijkt dat dit ras een geduchte concurrent is voor het zwartbonte ras.

Koersen op melk en vlees

Hans Holzer: "Koeien moeten minimaal drie lactaties afronden voor we ze spoelen"
Fleckviehfokkers vanuit de basis, deze typering omschrijft de familie Holzer uit de Duitse deelstaat Beieren.

Vier op een rij voor Olympic en Kian

Fleckvieh en Witblauw winnen terrein in stabiel ki-jaar 2008-'09
Kruisen met andere rassen blijft populair in Nederland. Dat blijkt uit de inseminatiecijfers van het ki-jaar 2008-’09. Ook het gebruik van vleesveestieren nam weer toe.

Zuid-Duitsland bakermat van het Fleckviehras

Het Fleckviehfokprogramma kenmerkt zich door stierselectie op latere leeftijd
In Duitsland is Fleckvieh na Holstein het grootste ras. De fokprogramma's hebben eigenzinnige trekjes

Nieuws

Cato 160 fleckviehkoe van het jaar

21-06-2012  · 2 reacties

Het Fleckvieh Stamboek heeft Cato 160 (v. BFG Roibos) van Marcel Harbers en Marian Ruesink uit Borculo tot fleckviehkoe van het jaar uitgeroepen.

Hidde en Jetske Harbers met Cato 160 (v. BFG Roibos)

Nieuws

Silvia 99 Fleckviehkoe van het jaar 2011

22-06-2011  · 3 reacties

Tijdens de tweede verkiezing 'Fleckviehkoe van ’t jaar' is Silvia 99 (v. BFG Manager) tot winnaar uitgeroepen. De Fleckviehkoe van 2011 behoort tot de veestapel van Hans en Astrid Wensink uit Aalten.

Silvia 99 (v. BFG Manager), Fleckviehkoe van het jaar 2011 (foto: Hans Menop)
right