Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

ethiek

Roer volledig om

Marianne Thieme in debat met Dirk Lips: "Ik ben niet tegen de boer, maar tegen het systeem"
Ethicus Dirk Lips ging met Marianne Thieme, sinds 2006 voorzitter van de 2-mansfractie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, in debat over ethiek, politiek, keizersnede en hoornloosheid

Gezond en veilig eten

Een toekomst met genetisch gemanipuleerd voedsel - voeding & ethiek
Een situatieschets rond het gebruik en de acceptatie van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) in de melkveehouderij, waarbij 2 veehouders en een ethicus hun mening geven

Is etische teorie [ethische theorie] toepasbaar op de dierlijke biotechnologie?

Interview met een onderzoeker aan het Instituut voor Teologische Biologie van de RU Leiden, waarin discussiepunten worden aangedragen. Centraal hierbij staat de "instrumentalisering van dieren".

'We zeggen niet meer klakkeloos ja'

Janneke van Wagtendonk wil voor vertrek ethische discussie afronden
De manager van de afdeling Research & Development van Holland Genetics beantwoordt vragen omtrent het klonen van dieren, transgenese en mogelijk aanbod van gesekst sperma op de markt
right