Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

erfpacht

Van eigendom naar erfpacht

Grond omzetten naar groeivermogen met erfpachtfinanciering
Gewezen wordt op de mogelijkheid om als veehouder een deel van de grond te verkopen en dit vervolgens weer terug te pachten. Dit alles met het oog om over meer vermogen te kunnen beschikken.

Nieuws

Een extra lastenverzwaring door verhoging van de pachtprijs tast de liquiditeit van agrarische bedrijven verder aan. Bovendien bedreigt het de continuïteit van de bedrijven.

Pachtprijzensystematiek nog niet feilloos

Nieuws

De pachtprijzen mogen na 1 september in een aantal gebieden fors stijgen. Dit laat het ministerie van LNV weten. Voor een paar gebieden gaat de maximale pachtprijs omlaag.

Pachtpijzen stijgen in sommige gebieden fors
right