Sitemenu

woensdag 26 januari 2022
left
content-main

emissie

Nieuws

CRV en Cehave Landbouwbelang onderzoeken of de veehouder kan fokken op een lagere uitstoot van broeikasgassen. Er zijn aanwijzingen dat fokken op hogere producties, goede vruchtbaarheid en langere levensduur ook gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen per kg melk.

Met een voorspellend model willen onderzoekers de methaanemissie beperken

Nieuws

Met de broeikasgaswijzer kunnen melkveehouders op internet nagaan hoeveel broeikasgassen ze produceren.

right