Sitemenu

vrijdag 23 september 2022
left
content-main

efficiëntie

280 koeien in de wei

Jan van Vilsteren: "Weiden is mooi, maar niet verantwoord" - special: Koe en Verkeer
Een perfecte verkaveling, percelen van 6 ha groot en met minimaal 10 zelfdrinkers per weiland: dit zijn o.a. de voorwaarden voor de weidegang van 280 koeien, volgens de familie Van Vilsteren

Melk uit ruwvoer kent grenzen

Kengetal rantsoenefficientie als maat voor verantwoorde benutting ruwvoer
De grote ruwvoervoorraad zal veel veehouders verleiden onbeperkt graskuil voor de koeien te brengen. Hier wordt tegen gewaarschuwd

Geen ruimte voor extra's

Britse emigrant Van Nes: "Als je dit overleeft, overleef je alles"
Reportage vanuit Zuid-Engeland van een gemengd bedrijf met 150 ha akkerbouw en verder met 100 ha grond en 160 koeien.

Eindnormen gehaald

Lagekostenbedrijf ook goed voor milieu
De Minas-eindnormen zijn ook belangrijk voor het lagekostenbedrijf, zoals mag blijken uit het feit dat hier deze eindnormen zijn gehaald over 1999, 2000 en 2001

Milieudoel gehaald

Minas-2003 geen probleem voor lagekostenbedrijf
De milieudoelstelling van het lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve was in 2000 aan de Minas-eindnormen van 2003 te voldoen. Met een Minas overschot is dit doel ruimschots gehaald.

'Cijfers houden je scherp'

Britse melkveehouder Thomas voert kalveren één keer per dag melk om arbeid te besparen
Reportage van een melkveebedrijf (95 melkkoeien, 800.000 kg melk op 45 ha), waar de melkveehouder wel efficiënt moet werken, omdat hij er met eenvoudige middelen in z'n eentje voorstaat

Arbeid als beperkende factor

Tijd besparen door efficiëntie en uitbesteden op groeiende bedrijven
Om de hoeveelheid arbeid in beeld te brengen verdiepten 9 veehouders zich in de arbeid op hun melkveebedrijf en vulden een vragenlijst in.

Drempels in de ligboxenstal

Gelein Biewenga: "Voorkom dat een vaars de hele stal door moet om bij het voerhek te komen" - special: Koe en Verkeer
Een huisvestingsdeskundige brengt de looplijnen voor de koeien in de stal onder de aandacht

Nieuwe generatie buitenshuis

DLV'er Ton Derks: "Je zult moeten accepteren dat er ook wel eens iets misgaat" - special: Jongveeopfok
Overwegingen voor het uitbesteden van de jongveeopfok. In een tabel is een kostprijsberekening voor de jongveeopfok opgesteld
right