Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

efficiëntie

Samen werken voor vrije tijd

Miguel Ortiz: "De tijd is voorbij dat de wereld stopt daar waar het erf eindigt"
3 broers en de buurman brachten hun melkquota bijeen op het Spaanse melkveebedrijf Lagunak in Elosu. De samenwerking ontstond met name uit sociale overwegingen en uit oogpunt van arbeidsefficiëntie.

Jongvee fokken met precisie

Wim Veltkamp: "Controle is dé succesfactor van jongveeopfok"
De jongveeopfok op een Overijssels melkveebedrijf wordt in deze reportage nauwkeurig bekeken.

Mais én mest in rijen

Rijenbemesting drijfmest teelttechnisch en bedrijfseconomisch interessant - special Mais
In een onderzoeksproject bij Antwerpen werden 4 methoden van mesttoediening nagegaan: een vroege voorjaarstoediening van dierlijke mest, mesttoediening vlak voor het ploegen, een gift van dierlijke me

Kritische kijk op energieverbruik

Johan Grolleman: "Energieverbruik robot niet hoger dan bij traditioneel melken"
Het stroomverbruik en de jaarkosten van stroom en water zijn bij 5 merken melkrobots nader gespecificeerd

"Innoveer niet om het innoveren"

ForFarmers-directeur Bert-Jan Ruumpol wil innovatie op het boerenerf tot waarde brengen - Bert-Jan Ruumpol & innovatie
Een interview over de beoogde ontwikkelingsrichting voor deze mengvoederfabriek

Grazen via een taartpuntmodel

Wybe Kuperus: "Koepaden zonder scherpe bochten noodzakelijk voor optimale koedoorstroming - special: Koe en Verkeer"
De plaatsing van waterbakken en koerouting tijdens het weideseizoen worden uit efficiency overwegingen onder de aandacht gebracht

Nieuwe mestwetgeving straft milieu-efficiënte bedrijven

Forum
In een ingezonden brief legt een Brabantse melkveehouder de situatie op zijn bedrijf uit en geeft de achteruitgang door het nieuwe mestbeleid aan

Ruime passages

Johan Logghe: "Krachtvoerboxen en koeborstel centraal in de stal" - special: Koe en Verkeer
Extra ruimte achter het voerhek, een centrale brede doorgang en een hellende wachtruimte: een Vlaamse melkveehouder en zijn vrouw maakten bij het eigen stalontwerp een aantal bewuste keuzes
right