Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

economische ontwikkeling

Abnormale tijd op de kapitaalmarkt

Met het ‘normaliseren’ van de economie zal ook de rente op vreemd vermogen weer gaan stijgen
De inflatie, de werkloosheid en het herstel van economische groei zijn de belangrijkste indicatoren voor de langetermijnrente.

Zuivelprijs nog nooit zo goed

De zuivelprijzen blijven schommelen, maar op een hoger niveau dan vooraf werd gedacht
In 2008 verscheen het rapport ‘Melken in de nieuwe realiteit’.

Nieuwe grenzen aan groei

ABN Amro: na 2015 zijn vooral milieudoelen limiterend voor melkveebedrijven
Op het hoofdkantoor in Amsterdam gaf ABN Amro onlangs een update van zijn visie op de agrarische sector. Een positief geluid, zeker voor voedsel, met name zuivelproducten, blijven stijgen.

Steeds meer één wereld

Jelle Zijlstra: "Wereldwijd zijn melkveehouders met schaalvergroting en prijsfluctuaties bezig" - special Koe en geld
De ontwikkelingen gaan snel in de melkveehouderij. Schaalvergroting en prijsschommelingen spelen een steeds grotere rol. Hoe spelen veehouders in het buitenland daarop in?

China's grote dorst naar melk

Verdrievoudiging productie ondanks versnipperde bedrijfsstructuur en gebrekkige fokprogramma's
De nationale productie in China verdrievoudigde in 5 jaar tijd. KI-centra moderniseren in hoog tempo, maar de versnipperde infrastructuur is een probleem.
right