Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

economie

Nieuws

In de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2009 komen de zuivelcoöperaties FrieslandCampina en Milcobel in 2009 uit in de middenmoot.

Gemiddelde melkprijs in Europa in 2009 ruim 22 procent gedaald

Nieuws

Het aantal melkveehouders is in België in 2009 gedaald van 10.649 tot 10.001. Dat is een afname van 6,1 procent. De melkproductie steeg desondanks met 3,6 procent tot 3,11 miljard liter, doordat melkveehouders gemiddeld meer produceerden.

Belgische melkveehouders produceerden 120 miljoen liter melk onder het quotum

Nieuws

De financiële positie van de Nederlandse melkveehouders is bepaald niet rooskleurig.

Financieel resultaat melkveehouders daalt

Nieuws

De liberalisatie van de melkmarkt leidt niet tot Europese doelstellingen als prijsstabilisatie en concurrentievermogen.

Lidstaten moeten zich richten op producten met hoge toegevoegde waarde

Nieuws

De Europese Commissie stelt twee wijzigingen voor om de de melkmarkt te stabiliseren. De EU-ministers voor landbouw bespreken deze op 19 oktober.

De EU-ministers bespreken op 19 oktober twee Europese voorstellen

Nieuws

In 2009 en 2010 investeert minister Gerda Verburg 50 miljoen euro extra in duurzame ontwikkeling van de landbouw. Dit is de uitwerking van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de economie op korte termijn te stimuleren.
Verburg stelt in 2009 en 2010 20 miljoen euro extra beschikbaar als impuls voor de uitvoering van de nota 'duurzame veehouderij'
right