Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

duurzame veehouderij

Nieuws

Beroepscode melkveehouderij onwaarschijnlijk

02-03-2010  · 2 reacties

De kans dat de veehouderij zelf met een beroepscode voor duurzaamheid komt is klein. Dit komt doordat de meningen over dierenwelzijn en duurzaamheid sterk verschillen.

Met beroepscode dialoog tussen boer en burger verbeteren

Nieuws

Hoe staat het met de levensproductie van de aanwezige tweedekalfskoeien? Wat zijn de belangrijkste afvoerredenen op een bedrijf?

Het nettodagrendement uitgedrukt in euro's per koe per dag voor mpr-deelnemers

Nieuws

Veel melkveehouders vinden het redelijk dat aan grootschalige melkveebedrijven strengere eisen ten aanzien van milieu en dierwelzijn worden gesteld.

'Imagoprobleem in de grootschalige veehouderij niet te wijten aan ondernemers zelf'
right