Sitemenu

vrijdag 30 juli 2021
left
content-main

duurzaamheid (sustainability)

Betrouwbaar fokken

Cor van Schie: "Bij duizend euro opfokkosten kun je je geen misser veroorloven" [: kerstspecial]: Een lange adem... in stiergebruik
Voor een melkveebedrijf in Zeewolde (90 melkkoeien) wordt bij de fokkerij veel belang gesteld in de betrouwbaarheid van de fokstieren

Herwaardering voor Holimfamilie

Holim Rafael en De Crob Adept zetten nieuwe toon voor Holim Heidi
Met de introductie van de DPS-formule bleken de eerst zo populaire Holimstieren niet zo sterk te staan wat betreft duurzaamheid en nam de populariteit ervoor onder veehouders aanzienlijk af.

DPS, DPS en nog eens DPS

NRS-directeur Jan Dommerholt: "Boer moet gevoel bij fokwaarden houden"
NRS-directeur Jan Dommerholt gaat in op vragen over de verandering van de fokwaarde duurzaamheid bij jonge stieren, de uiergezondheidsindex, de fokwaarde celgetal, het exterieur en de fokwaarde gezond

Liefde en geduld

Piet Visser: "Als een koe wat heeft, gaat ze hier niet onmiddelijk weg"
Vader en zoon Visser op Schiermonnikoog leggen uit dat o.a. jarenlange fokkerij op duurzaamheid een steentje heeft bijgedragen aan het bestaan van de huidige 11 100-tonners op hun melkveebedrijf

Rocko met Nederlandse referenties

Na Merdrignac rentree voor Hotessefamilie via Jocko Besnenazaten
Labellezoon Merdignac wakkerde als eerste de belangstelling voor de Franse Hotesse koefamilie aan. Het succes met Nederlandse paringen kende een vervolg via Lord Lilydochter Narbonne.

Dominante Martha's

Volle zussen passeren de grens van tien ton vet en eiwit
Bijna de helft van de veestapel van de familie Kremer (85 koeien) in Stegeren luistert naar de naam Martha.

Boeren aan de overkant

Rob Boogaard: "Hier gaat geen koe weg vanwege slechte vruchtbaarheid"
De bedrijfsvoering op een Waddeneiland, Texel, waar Rob en Marian Boogaard werken aan een duurzame veestapel.

Herwaardering Ramos

Duurzaamheid sterk verankerd in koefamilie van Rodolphzoon Ramos
De 9-jarige Rudolphzoon Ramos van ki-organisatie OHG wordt na het aan de melk komen van zijn fokstierdochters alsnog ingezet als stiervader. Hij heeft dan ook een fokwaarde van 115 voor duurzaamheid

Rol van robuustheid

Bij 89 punten robuustheid vijf procent meer kans op overleving bij aanvang derde lactatie
De nieuwe fokwaarde robuustheid heeft het kenmerk type vervangen, want robuustheid sluit beter aan bij het fokdoel van een duurzame koe. De vraag is wat robuustheid nu precies betekent.
right