Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

duurzaamheid (sustainability)

Gevarieerd menu

Biologische melkkoeien krijgen verschillende producten voorgeschoteld
Stil wordt gestaan bij de samenstelling van het voer van de 10 biologische bedrijven in het project Bioveem gedurende de afgelopen stalperiode

Inet en DPS in euro

Vanaf mei ook levensvatbaarheid in de DPS
Bij de NVO-fokwaardeschatting van mei 2002 worden Inet en DPS (duurzameprestatiesom) in euro's gepubliceerd. Samen met het testdagmodel betekent dit een verandering in de stier- en koe-indexen.

Melkersklassement op robuustheid?

Verkenning naar nieuwe kengetallen om bedrijven en koeien op duurzame productieprestatie te rangschikken
In 2003 worden bedrijven en koeien mogelijk niet langer gerangschikt op de productie per jaar. Hier een eerste verkenning naar nieuwe kengetallen in de richting van robuustheid en duurzaamheid

Duurzaam presterende stieren gezocht

Nieuwe HG-index selecteert stiermoeders en -vaders scherper op gezondheid
Holland Genetics is van plan scherper te selecteren op exterieur-, duurzaamheids- en gezondheidskenmerken. Afgevraagd wordt hoe dat zich in het jaar 2011 in de praktijk zal vertalen.

Zo natuurlijk mogelijk

Voorzitter vakgroep Biologische Landbouw Huib Bor: "Een regionaal product moet minimaal biologisch zijn"
De vraag naar biologische producten stimuleren is het belangrijkste doel van vakgroep Biologische Landbouw van LTO. In een gesprek met de voorzitter vindt deze dat de sector zich meer moet profileren

Fokken op levensduur

Een punt extra fokwaarde duurzaamheid levert tien dagen extra levensduur op - Fokkerijserie
In deel 6 van de fokkerijserie aandacht voor het fokken op levensduur

Fokkerij en kruisen

Kruisingseffect op duurzaamheid groter dan op productie - Fokkerijserie
In het 9e artikel van de Fokkerijserie wordt ingegaan op de voor- en nadelen van kruisen en op de verschillende mogelijkheden. Ook komen fokkerij en inteelt aan bod

Zijn tijd vooruit

Emigrant Maris fokt no-nonsensekoeien en de Franse nummer één
Het verhaal van een Nederlandse melkveehouder die het 20 jaar geleden in Frankrijk probeerde en vanaf het begin een consequent fokbeleid toepaste gericht op duurzaamheid

Onopvallend goede koefamilie

Siek Sieperda: "De fokkerij wordt sterker door de stier dan door de koe beïnvloed" [: kerstspecial]: Een lange adem... in koefamilies
2 broers melken in maatschap met één van de zoons 55 melkkoeien, waarvan meer dan 1/3 afkomstig uit de Evertje-koefamilie. De belangrijkste hiervan is de tientonner Evertje 444.
right