Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

duurzaamheid (sustainability)

Onwennig met robuustheid

Naamgeving, omschrijving en publicatiewijze zorgen voor stroeve introductie nieuw kenmerk robuustheid
De discussies rond het nieuwe kenmerk robuustheid zijn nog niet geluwd

Beleving van DU

Correctie op productie in DU-fokwaarde roept vragen op
In een ronde-tafelgesprek praten 4 duurzaamheidsspecialisten over duurzaamheid, beleving bij de fokwaarde, en de DU-fokwaarde

Opwaardering duurzaamheid

Geen tien dagen, maar bijna een maand langere levensduur per punt DU
De fokwaarde duurzaamheid is opnieuw onder de loep genomen, waarna een opwaardering volgde.

Duurzame stieren ondergewaardeerd

Grote verschillen in aanhoudingspercentage op zevenjarige leeftijd
Benadrukt de fokwaarde duurzaamheid wel voldoende de verschillen in levensduur? De voormalig exportdirecteur HG, Kees van Velzen, vindt van niet.

Naar tien procent vervanging

Aldert van der Spek: "Zolang een koe vitaal is, mag ze blijven lopen"
Een Nederlandse melkveehouder, die 12 jaar geleden naar Denemarken verhuisde, importeerde vanwege de duurzaamheid ook de witrikgenen van zijn Spektrumfamilie

"Mijn melk zit in dat ijsje"

Twaalf melkveehouders gaan extra duurzame melk leveren voor Ben & Jerry's-ijs
12 melkveehouders, die leverancier van de particuliere zuivelverwerker Hoogwegt Milk zijn, zullen duurzaam geproduceerde melk gaan leveren aan ijsfabrikant Ben & Jerry's.

Groen Label-stal

Jasper Spierings: "we wilden een compacte stal bouwen" - special stallen - bouwen in de praktijk
Na een lange strijd voor een vergunning bouwde de familie Spierings een emissiearme stal op de groei.

DU-merker gevonden

Verscherpte selectie op duurzaamheid bij proefstieren
Holland Genetics heeft een genetische merker voor duurzaamheid gevonden. Uitleg wordt gegeven over de bruikbaarheid ervan

Netwerken

Wageningen UR start met veehouders nieuw onderzoek
Aandacht voor het nieuwe Wageningen UR onderzoeksprogramma 'Netwerken in de veehouderij', waarin veehouders eigen ervaringen, betreffende het verder verduurzamen van hun bedrijf, zelf doorgeven aan co
right