Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

duurzaamheid (sustainability)

Groeien door duurzaam ondernemen

Melkveehouder Henk Scheper uit Fluitenberg bespaart op bouwkosten, maar niet op koecomfort - special CRV-duurzaamheidstrofee
De 4e genomineerde voor de duurzaamheidstrofee is de familie Scheper, die met eigen inzet en 2e-handsmateriaal een nieuwe stal bouwde. Koecomfort is hierbij belangrijk

Nieuws

Duurzamer melkvee kan een gemiddeld bedrijf op jaarbasis 40.000 euro opleveren.

Een duurzame veestapel gaat langer mee en zorgt daarmee voor een hoger saldo

Nieuws

Zuivelfabrikant Arla Foods Nederland heeft voor de productie van duurzame soja een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Per 1 november 2010 steunt de zuivelonderneming uit Nijkerk kleinschalige gezinsbedrijven in Brazilië bij hun duurzame sojateelt.

De productie van soja als grondstof voor krachtvoer legt grote druk op het milieu

Nieuws

Hoe staat het met de levensproductie van de aanwezige tweedekalfskoeien? Wat zijn de belangrijkste afvoerredenen op een bedrijf?

Het nettodagrendement uitgedrukt in euro's per koe per dag voor mpr-deelnemers

Nieuws

Voor veehouders die willen investeren in huisvesting en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn is elf miljoen euro beschikbaar.

Dienst Regelingen organiseert voorlichtingsdagen integraal duurzame stallen bouwen

Nieuws

CRV en Cehave Landbouwbelang onderzoeken of de veehouder kan fokken op een lagere uitstoot van broeikasgassen. Er zijn aanwijzingen dat fokken op hogere producties, goede vruchtbaarheid en langere levensduur ook gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen per kg melk.

Met een voorspellend model willen onderzoekers de methaanemissie beperken
right