Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

duits vlekvee

Meer dan melk alleen

Franz Vordermayer verkiest extra veeverkoop boven uitbreiden melkproductie - bedrijfsreportage
Hij is niet van plan om zijn melkquotum van 300.000 kilo uit te breiden.

Investeren in het tweede rundveeras ter wereld

CRV-directeur Ate Landboom: 'We richten ons niet op één ras, maar op rundveeverbetering in de breedste zin van het woord'
De Duitse ki-organisatie CRV Meggle draait in het jaar na overname door CRV een positief resultaat. Met de uitbreiding in het fleckviehproduct wil CRV haar continuïteit veiligstellen.

Koersen op melk en vlees

Hans Holzer: "Koeien moeten minimaal drie lactaties afronden voor we ze spoelen"
Fleckviehfokkers vanuit de basis, deze typering omschrijft de familie Holzer uit de Duitse deelstaat Beieren.

Zuid-Duitsland bakermat van het Fleckviehras

Het Fleckviehfokprogramma kenmerkt zich door stierselectie op latere leeftijd
In Duitsland is Fleckvieh na Holstein het grootste ras. De fokprogramma's hebben eigenzinnige trekjes
right