Sitemenu

woensdag 5 augustus 2020
left
content-main

drijfmest

Nieuws

Veehouders ongerust over uitrijden mest

31-08-2010  · 1 reactie

Informatiecentra van LTO-organisaties krijgen honderden telefoontjes binnen van verontruste veehouders, die zien aankomen dat ze hun mest niet op tijd kunnen uitrijden als gevolg van de zware regenval.

Door de slechte weersomstandigheden kampen veehouders met volle mestputten

Nieuws

De aanvraag van het ministerie van LNV om ook de komende vier jaar gebruik te mogen maken van derogatie is positief beoordeeld door het Nitraatcomité van de EU.

Ook de komende vier jaar mogen Nederlandse veehouders gebruik maken van derogatie

Nieuws

Wageningen Universiteit en Researchcentrum gaat met Mobiedik, de mobiele mestscheider, het scheiden van runderdrijfmest in een dikke en dunne fractie op dertien bedrijven testen.
Mobiedik, de mobiele mestscheider. Bron: WUR - De Marke

Nieuws

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft aangekondigd extra te gaan controleren op naleving van de nieuwe regels in het Besluit gebruik meststoffen.

Nieuws

Grasland bemest met vergiste drijfmest geeft vijftien procent meer opbrengst bij de eerste keer maaien dan grasland bemest met onvergiste mest.
right