Sitemenu

zaterdag 6 maart 2021
left
content-main

drenthe

Twenten in Drenthe

Fokkers Gijmink recruteren veelkleurige stieren met hoge exterieuraanleg
Het exterieur heeft een prominente plaats in het fokdoel van 2 broers die in Drenthe elk een eigen bedrijf hebben. Een reportage

Koe en gras

4 artikelen over: vraagtekens rond de vanzelfsprekendheid van beregening van gras, het grasgebruik op een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse veenweidelandschap, graslandbeheer op een Drents melkvee

Liters melk per seconde

In de nieuwe stal wil Harm Holman 130 melkkoeien per man verzorgen
Een veehouder, lid van de European Dairy Farmers, een vereniging van 200 Europese melkveehouders die elkaars kostprijzen en opbrengsten op Europees niveau vergelijken, is met de topfokkerij gestopt en

Koefamilie met goed saldo

Gerrit Hofmeijer en Bea van der Kuip genieten niet alleen van AB-koeien
Reportage van een Drents melkveebedrijf van een oud-inspecteur en roodbontfokker, die de richting van fokken met minder risico's heeft gekozen

Dexters als blikvangers

Bulldogfactor bepaalt fokbeleid van minikoe Dexter
De scheidend voorzitter van de vereniging Holland Dexter over zijn bezigheden en die van de vereniging betreffende de liefhebberij met deze minikoeien

Boeren met veel gevoel

Summerfeeding met standweiden levert arbeidsgemak en efficient landgebruik bij familie Prins
Een bedrijfsreportage

"Stappen in andermans overall"

Familie Hingstman stopt voeren 'helsaed' (GPS) vanwege mogelijk verband met boterzuurbacterien
De belevenissen van een gezin, dat na een gemengd bedrijf in Nederland in Denemarken met een 3 maal grotere veestapel verder gaat

Evenwicht tussen koe en natuur

Familie Leffers niet alleen trots op zoogkoeien, maar ook op kwartelkoning en orchideeën
Bedrijfsreportage van een zoogkoeienbedrijf, waaraan door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het beperkte beheer van 200 ha natuurgebied in erfpacht is uitbesteed

Vitale miss Drenthe

Oud-NRM-kampioene Peinzer 81 zorgt via 182 embryo's voor flinke post omzet en aanwas
De kwaliteiten van een 10-jaar oude F16-dochter, wier rol nog steeds niet is uitgespeeld

Onderschatte koeienneus

VIB wil fors hogere ruwvoeropname bereiken door besproeien van rantsoen met melassemengsel
Een bedrijfsadviseur vindt dat de koeienneus nog te veel wordt onderschat en pleit voor een lichte nevel-toebrenging over het voer gedurende 5 à 6 seconden
right