Sitemenu

donderdag 4 maart 2021
left
content-main

drenthe

Peinzer als voorbeeld

NRM - titel zet kroon op fokkerswerk Drentse familie Koers
Drentse fokkers aan het woord die een kampioenstitel in de wacht sleepten

Burgers op boerenerf

Harry Streutker: 'Openheid neemt vooroordelen weg' - melkveehouderij & maatschappij
Jaarlijks ontvangt een Coevordense familie op haar melkveebedrijf zo'n 15.000 excursiegangers tegen betaling.

Roodbont uit zwarte bron

Bon Maartjefamilie van Wim en Thea Snuverink aan basis nieuwe generatie fokstieren
Aandacht voor de Bon Maartjefamilie, met o.a. de zwartbonte Bon Maartje 279 en de roodbonte Bon Maartje 403, waarbij tevens een bezoek is gebracht aan de fokkers ervan

Boeren naar eigen inzicht

Veehouders lichten in Westerbork extreem verschillende bedrijfsvoeringen toe
Op een bijeenkomst van de Federatie van Drentse Veeteeltstudieclubs geven 3 melkveehouders hun ondernemersvisie: voorkeur voor het melken van oude koeien en de kalveren de deur uit; kostenbewust onder

Nijhof investeert in Manitoba

Emigranten willen Canadese en Nederlandse fokkerij eerlijk vergelijken
Een goedlopend gemengd bedrijf in Drenthe is in Canada voortgezet en is na 5 jaar inmiddels uitgegroeid tot 630 ha

Exterieur op een

Eigen filosofie leidt tot melkrijke Drouner Ria's bij Albring
Op een Drents gemengd bedrijf met fabrieksaardappelen, suikerbieten en melkvee houdt men er voor het melkvee een eigen fokkerijfilosofie op na

"Gangbaar is zo slecht nog niet"

Eerste proefstiervaarzen uit Genes Diffusionprogramma bij milieubewuste maatschap Ten Wolde
Zijn ecoproducten zoveel beter dan producten uit de gangbare landbouw? Dat vraagt men zich af op een Drents melkveebedrijf.

Timmer gelukkig met Goodman

Formaatfokkende Jabotzoon stamt uit melkrijke Nederlandse koefamilie
Via 4 generaties melkrijke koeien fokte een Drentse topmelker de nieuwe allround stier die samen met zijn halfboers de productie-aanleg van de Laurafamilie onderstreept

Realisten of idealisten?

Ecologische veehouderij
Een bezoek aan een ecologisch melkveebedrijf in Drenthe, waar kalveren, pinken, droge koeien en melkkoeien bij elkaar in een groep verblijven
right