Sitemenu

maandag 30 november 2020
left
content-main

doodgeboorten

Aandacht voor doodgeboorte

één op zeven kalveren van holsteinvaarzen sterft tijdens of binnen 24 uur na de geboorte
Het percentage sterfte van kalveren tijdens of kort na de geboorte neemt langzaam toe. Bij de melkkoeien blijft het aantal vrijwel stabiel op vijf procent.

Doodgeboren kalveren

Aandacht voor stressvrije laatste fase van de dracht - uit de dierenartspraktijk
Een dierenarts wordt door een collega-dierenarts gevraagd om eens bij een veehouder op z'n bedrijf te kijken. De veehouder klaagde over doodgeboren kalveren.

Werken aan fokwaarde doodgeboorte

Stier heeft invloed op percentage kalveren dat levenloos ter wereld komt
Onderzocht werd hoe vaak een doodgeboorte bij Nederlandse koeien voorkomt en welke factoren hierop van invloed zijn. De ene stier bleek meer dode kalveren te geven dan de andere.

Buikvliesontsteking

Vooruitzichten afhankelijk van ernst van de ontsteking - uit de dierenartspraktijk
Een praktijk geval met constatering van een buikvliesontsteking bij een koe, die een week eerder verlost was van een onfris ruikend kalf, dat wellicht al langer dood was

Meer levende kalveren

Zeker bij vaarzen zinvol om op fokwaarden voor levensvatbaarheid te letten
Doodgeboorte bij vaarzen komt regelmatig voor, soms tot 40 procent van de geboorten. Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde en GD bekeken in hoeverre erfelijkheid een rol speelt.
right