Sitemenu

vrijdag 23 april 2021
left
content-main

dierverzorging

'Vogels zijn voor ons ongedierte'

Strenge veiligheidsmaatregelen moeten stieren vrij houden van ziekten
De veiligheidsmaatregelen bij Holland Genetics

Klauwgezondheid meten

Pootscore als hulpmiddel bij bepaling optimale moment van bekappen - klauwgezondheid
In dit 7e en laatste afrondende artikel over klauwgezondheid komt de frequentie van klauwbekappen ter sprake

Pedicuren van klauwen

Drie keer per jaar bekappen geen overbodige luxe voor koeien die het hele jaar binnen staan - klauwgezondheid
Deel 5 uit de serie Klauwgezondheid met aanwijzingen voor het laten uitvoeren van klauwbekappen

Spenen verzegelen

Teatsealer moet nieuwe infecties in uier tijdens droogstand voorkomen
De werking en het nut van een teatsealer, waar een GD-dierenarts commentaar bij geeft

Kiem en koe

Albert Kuiper: "Overbezetting is funest" - special Koegezondheid
Een zoötechnisch medewerker van een dierenartsenpraktijk voor veehouders in Noord-Nederland geeft aan hoe veehouders volgens hem omgaan met uiergezondheidsproblemen.

Stabiele klauwen

Gerwin Cnossen: "Kosten preventief bekappen gering" - special Koegezondheid
Een klauwverzorger geeft aan in hoeverre melkveehouders doorgaans volgens hem op de hoogte zijn van klauwverzorging en 't behandelen van kreupelheid.

Voer in balans

Henk de Groot: "Pens is een belangrijk instrument" - special Koegezondheid
De bedrijfsvoorlichter rundveehouderij bij Rijnvallei geeft aan in welke mate volgens hem veehouders gezondheidsproblemen bij hun veestapel kunnen inschatten.

Bronstdetectie

Philip Verstrynge: "Administratie kan nog beter" - special Koegezondheid
Een Belgische KI-dierenarts geeft aan in hoeverre veehouders alert zijn op de problematiek van het uitblijven van de bronst. In de kantlijn wordt op de bevruchtingstest geattendeerd

Luchtinlaat en ligbed

Bedrijfsadviseur Gert Jan Vliem: "Jonge dieren hebben bewegingsruimte nodig" - special: Jongveehuisvesting
Mogelijkheden worden aangegeven ter overweging om de huisvestingsomstandigheden voor kalveren te verbeteren

Comfort en klimaat

Dierenarts Jan Hulsen: "Een dip in de groeicurve wijst op een zwakke plek in de opfok" - special: Jongveehuisvesting
Stalinrichtsdeskundigen en een dierenarts geven hun mening omtrent het juiste tijdstip voor een kalf om te verhuizen van strohuisvesting naar een ligboxenstal, en omtrent de eventuele aanpassingen aan
right