Sitemenu

vrijdag 23 april 2021
left
content-main

dierverzorging

Melkproductie per uur kan flink stijgen

De komende tien jaar is een tijdsbesparing op veeverzorging van vijftig procent per koe te realiseren
Nieuwe technieken bepalen sinds jaar en dag het tempo van schaalvergroting. De moderne technieken worden in de toekomst op steeds meer bedrijven toegepast.

Kraamhotel zorgt voor droge koe

Maria Verduin: "Uitbesteden droogstand wordt ook in Nederland realiteit"
In Amerika is het al de praktijk. Grote bedrijven besteden de droogstand uit.

Melken met ijver en liefde

Topmelkers Slotman: 'Een zieke koe kun je niet inplannen, een goede verzorging wel'
De koeien van familie Slotman behaalden in het jongste boekjaar met 3013 euro de vijfde plaats van Nederland in de ranking op economisch jaarresultaat.

Van alle rassen thuis

Georges Van Laere: "De witroden moeten voldoen aan serieuze productie-eisen"
Met roodbonte Holsteins, witrood vee en witblauwe fokkoeien in de stal is de familie Van Laere van alle markten thuis. Fokkerij staat centraal, maar er zijn nuances.

Met gevoel klauwen pedicuren

Meer voorkomende chronische wittelijnaandoening vraagt andere precieze klauwbehandeling
Wittelijnaandoening is als klauwprobleem bekend.

Kennis als productiemiddel

Adviesresistente veehouders vergeten te investeren in kennis koesignalen - special Koegezondheid
Meningen in Nederland en Vlaanderen worden gepeild omtrent de kennis van veehouders betreffende koegedrag en -gezondheid

Hulpmiddel bij verzorgen

Toekomstige doe-het-zelver kan beter cursus klauwbekappen volgen - klauwgezondheid
Beschrijving van de hulpmiddelen en het gebruik ervan

Aloys Hoex: "Aandacht en zorg voor het levende wezen"

Een dierenverzorger bij KI Zuid in Veldhoven aan 't woord over zijn bezigheden op een werkdag en in 't bijzonder omtrent de zorg voor het ziektevrij houden van de opfokstiertjes en -vaarzen

Konditie bij afkalven heeft invloed op de prestatie van melkkoeien

Een onderzoek is gestart naar: in hoeverre de conditie van de koe bij afkalven van invloed is op verdere vruchtbaarheid, produktie en gezondheid

Honger naar nieuwe indexen

Robot wint terrein volgens uitslag Veeteeltenquete
Resultaten van een enquete onder 461 veehouders met grotendeels hoogproductieve bedrijven naar denkbeelden over verzorging en levensduur der dieren en de eventuele aanschaf van een melkrobot
right