Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

dierlijke producten

Geleidbaarheid

Technisch handvat bij opsporen subklinische mastitis
Door het meten van de elektrische geleidbaarheid kan subklinische mastitis gedeeltelijk worden opgespoord, een onzichtbare vorm van uierontsteking die in veel gevallen aan de klinische vorm voorafgaat

Vele faktoren beinvloeden het koecelgetal

Met behulp van gegevens verzameld door de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht is onderzocht welke factoren het celgetal beinvloeden

Aspekten van het celgetal in relatie tot mastitis

Ingegaan wordt op de functie van cellen in de melk en het gebruik van het celgetal als parameter voor uiergezondheid. De situatie in de gezonde uier en de ontstoken uier wordt besproken

Grote schommelingen in celgetal

Voor een juiste interpretatie van het celgetal is het noodzakelijk om rekening te houden met de schommelingen in het celgetal.

Patronen koecelgetal

Dagelijks variatie vraagt om voorzichtigheid
Omtrent de dagelijkse variatie in het koecelgetal bij opvolgende melkingen zijn gedurende 10 weken gegevens verzameld

Ene celgetal is 't andere niet

Het gebruik van celgetal bij management melkvee
Op initiatief van het NRS is eind '93 de werkgroep Celgetalonderzoek opgericht om tot een goede interpretatie van het koecelgetal te komen. In het artikel de bevindingen van de werkgroep

Enquete Celgetal-BO

Voordeel van opsporen mastitisverwekkers nog onderschat
Sinds de start van het Celgetal-BO-programma in augustus 1996 is een tegenvallend aantal van ruim 3000 veehouders deelnemer geworden.

Celgetal goed bepaald

Meten per koe of kwartier?
Onderzocht werd in hoeverre de bepaling van het koecelgetal nauwkeurig genoeg was voor het constateren van subklinische mastitis
right