Sitemenu

dinsdag 26 mei 2020
left
content-main

dierlijke meststoffen

Sturing ureum via voeding

Verlaging van OEB-opname en synchronisatie van eiwit en energie grootste invloed op ureum
Het ureumgehalte gaat in de nieuwe mestwetgeving een belangrijke rol spelen: een lager gehalte kan dan aantrekkelijk voor veehouders zijn, die willen voorkomen dat ze mest moeten afvoeren.

Excretiewijzer

Lagekostenbedrijf profiteert van bedrijfsspecifieke berekening
Het lagekostenbedrijf heeft als hoofddoel het produceren van melk tegen een kostprijs van 34 eurocent per kg melk. Dankzij de Excretiewijzer kan het lagekostenbedrijf 120 kuub mest meer plaatsen

Geld besparen met specifieke excretie

Intensief bedrijf bespaart al snel duizenden euro's op mestafvoer
2 ASG-onderzoekers benadrukken dat met bedrijfsspecifieke excretie meer voordeel is te behalen dan veehouders nu lijken te beseffen.

Kans op minder melk

Verlagen van ureum via voeding is goed mogelijk, maar financieel niet aantrekkelijk
Een lager ureumgehalte kan interessant zijn voor veehouders die willen voorkomen dat ze mest moeten afvoeren. De vraag is of het verlagen van het ureumgehalte via voeding een aantrekkelijke optie is.

Nieuw mestbeleid

Geen problemen met gebruiksnormen op lagekostenbedrijf
De betekenis van het nieuwe mestbeleid is wat betreft de stikstofruimte voor het lagekostenbedrijf uitgerekend

Nieuws

De Nederlandse veestapel heeft in 2011 13 miljoen kilogram minder stikstof en 9 miljoen kilogram minder fosfaat uitgescheiden.

Mineralenuitstoot daalde deels door minder rundvee en aangepast voer

Als 'nee' niet bestaat

Pieter Theunissen: "Ik zou net zo makkelijk tien miljoen investeren, het gaat om rendement"
Nog even en dan levert de mestvergistingsinstallatie Pieter Theunissen 70 procent van zijn inkomen.

Meer mineralen in minder volume

Gerjan Hilhorst: "Na 2012 mest scheiden interessant op 30 procent van de bedrijven"
Mest scheiden is interessant op bedrijven die mest moeten afvoeren vanwege een overschot aan fosfaat. Het bespaart aankoop van kunstmest en kosten voor mestafzet.

Fokken op ureum levert geld op

Wim Boschloo: "Stieren die ureum verlagen, moeten meer waardering krijgen"
De bedrijfsvoorlichter van voerfirma Agruniek vindt dat de fokwaarde voor ureum veel meer aandacht verdient dan nu het geval is.

Kick van grenzen verleggen

Familie Van Wezel recyclet mest om als strooisel in de boxen te gebruiken
Jeroen en José van Wezel (1200 koeien en 12 man personeel sinds 7 jaar op hun bedrijf in Ohio) vertellen over hun werkwijze.
right