Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

dierkloneren

Voortplanting bij dieren wordt steeds meer mensenwerk

Met de ontwikkeling van in vitro maturatie en fertilisatie van rundereicellen is embryoproduktie in vitro een nieuwe mogelijkheid van voortplanting in de topfokkerij.

Kick van kopiëren

Stal met 18 melkgevende klonen in de Verenigde Staten moet consument overtuigen
Aandacht voor het klonengebeuren in de V.S. en voor de belangstelling ervoor in Nederland

Vroegtijdig selecteren

Integriteit van het dier blijft belangrijk in rundveefokkerij - fokkerij & ethiek
Een korte situatieschets rond het klonen in de rundveefokkerij; 2 veehouders en een ethicus geven hun mening over klonen

Gebruik van klonen in de melkveefokkerij

Achtergrondinformatie omtrent aanpak van onderzoek voor het ontwikkelen van een fokprogramma dat optimaal gebruik maakt van grootschalige produktie van klonen en omtrent etisch gevoelige kanten van kl

'We zeggen niet meer klakkeloos ja'

Janneke van Wagtendonk wil voor vertrek ethische discussie afronden
De manager van de afdeling Research & Development van Holland Genetics beantwoordt vragen omtrent het klonen van dieren, transgenese en mogelijk aanbod van gesekst sperma op de markt

Nieuws

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat in Nederlandse levensmiddelen producten zijn verwerkt die afkomstig zijn van Noord-Amerikaans gekloonde dieren of hun nazaten.

Paradise 2, een kloon van Vandyk Integrity Paradise, in de keuringsring
right