Sitemenu

maandag 19 september 2022
left
content-main

dierhouderij

Winst fokkerij en management

Ontwikkeling Nederlandse veestapel en produktie in 20 jaar
Een overzicht van de omvang en het produktieniveau van de Nederlandse rundveestapel vanaf 1975. De gegevens zijn van alle koeien uit de melkcontrole en hebben betrekking op de 305-dagenproduktie.

Japanse markt wenkt

Uitbetaling op eiwit zorgt voor stijgende interesse Nederlands fokmateriaal
Inzicht wordt geboden omtrent de wijze waarop de Japanse veeverbetering georganiseerd is en hoe het Japanse fokprogramma in elkaar steekt

Het is vijf voor twaalf

Financiele nood dreigt voor veel Amerikaanse melkveehouders
Een schets van de situatie in de Amerikaanse melkveehouderij, die niet zo rooskleurig is

Vleesmarkt vraagt flexibiliteit

Strijd tussen gewicht en kwaliteit aktueel
Aan de hand van een discussie tussen zegslieden van de diverse onderdelen van de vleesproduktiesector komen de trends in deze sector naar voren

Fokprogram Nederland op stoom

Generatie-interval wordt korter
Ingegaan wordt op de achtergronden van de verkorting van het generatie-interval in de Nederlandse fokkerij, waarbij ook is gekeken naar de situatie in de VS en Canada

Op zoek naar evenwicht

Fokdoel voor toekomst vraagt breed zicht
Uitwisseling van gedachten op een Wagenings symposium omtrent de bijsturing van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het produktieniveau in de melkveehouderij

B(r)oeiend Brazilie

Doorbraak Nederlandse stieren kwestie van tijd
Aan de hand van gesprekken met diverse mensen in Brazilie wordt een beeld geschetst van de situatie in de Braziliaanse melkveehouderij

"Snelle en grote vorderingen"

Bert Meijerink, 'ploegleider' op Hongaars megabedrijf
De ervaringen en ondervonden tegenwerking van een Nederlander op een Hongaars veebedrijf (850 stuks vee, waarvan 300 melkkoeien)

Veeverbetering voorbij de genen

Veterinaire regelgeving en de gevolgen voor de veehouderij
In grote lijnen wordt een plan van aanpak gepresenteerd om de diergezondheid in de Nederlandse melkveehouderij te verbeteren en zo te voldoen aan de steeds strengere Europese en Nederlandse regelgevin

Melkveehouderij ziet toekomst

Vogelaar kent geen pardon voor knoeiers met gezondheidsregels
De voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij geeft achtergronden en geeft de grote lijnen weer van het LTO-discussiestuk "Uitzicht op een veelzijdige toekomst"
right