Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

dierhouderij

Fokkersvreugde en cijferijver

Jan en Liesbeth Hermanussen: 'fokkerij onderdeel totale bedrijf'
Een bedrijfsreportage van een melkveehouderij met roodbontvee

Zweedse roden zonder Red

Red Holstein blijft onwelkom bij verbreding zoekende Zweden
Situatieschets van de roodbontfokkerij in Zweden, waarvoor men zich ook op Nederland orienteerde

Melken over de eeuwgrens

In 2010 zal de Nederlandse koe 12.000 kg melk produceren
Vanuit de toekomstige eisen aan de veehouderij en het lopende onderzoek wordt een visie gegeven op de melkveehouderij rond het jaar 2010 in de Westerse landen toegespitst op de Nederlandse situatie

Inhaalrace Nederland suksesvol

Hoge registratiegraad geeft massale winst
Vergelijking van de achtergronden van de melkproduktiestijgingen in Nederland, Canada en de VS sinds 1980

Vruchtbaarheid op de korrel

Ontrafeling non-return cijfers vraagt komplexe benadering
2 zegslieden aan 't woord van een werkgroep die de vruchtbaarheid van het Nederlandse melkvee onder de loep neemt.

Slapende reus

Argentinie, land van zilver
Mogelijkheden van uitbreiding voor de melkveehouderij in Argentinie
right