Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

dierhouderij

Bedrijfsstandaardkoe

Een hulpmiddel bij de bedrijfsvoering
Over de totstandkoming en de toepassing van een kengetal in de rundveefokkerij: de bedrijfsstandaardkoe (BSK)

Nieuwe apparatuur voor melkproduktiekontrole kritisch bekeken

De in Nederland te volgen testprocedure voor de erkenning van nieuwe meetmethoden om de produktie van elke koe vast te stellen.

Produktie van de gekontroleerde Nederlandse veestapel blijft gelijk

De produktiecijfers van het jaar 1983/'84, onderverdeeld per provincie, ras, stamboek, bedrijfsgrootte, evenals het aantal afgebroken lijsten en de twee bedrijven met de hoogste produktie per provinci

Salentein

Het eerste Nederlandse bedrijf met 10.000 kg melk per koe
Reportage van een bezoek aan een Nederlands bedrijf met de hoogste gemiddelde produktie per koe in 1983/1984
right