Sitemenu

zondag 18 september 2022
left
content-main

diergezondheid

Uiergezondheid als thermometer

Projectleider UGCN Theo Lam: ‘We hebben ons vooraf onvoldoende gerealiseerd dat uiergezondheid afhankelijk is van zo veel ongrijpbare factoren’
Het succes van Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN) krijgt waarschijnlijk een vervolg.

Ook melkvee naar minder antibiotica

Melkveehouderij zoekt naar manieren om gebruik van antibiotica terug te dringen
Reductie van het antibioticagebruik staat volop in de spotlights en daarbij ontspringt de melkveehouderij de dans niet.

Discpline en rust

Nieuw Koeien & Kansen-bedrijf realiseert hoge productie met lage kosten - bedrijfsreportage
In het Noord-Hollandse Middenmeer runt Rijk Baltus in zijn eentje een melkveebedrijf met 1,13 miljoen kilo melkquotum.

Gezonde start

Rustig begin van de melkproductie draagt bij aan minder negatieve energiebalans bij de verse koe
Niet een hogere productie, maar gezondheid en vruchtbaarheid van de koe staan centraal bij het voerprogramma ‘Fresh Cow’ van Hendrix UTD.

Koecomfort verlaagt celgetal

Laagcelgetalbedrijven dippen meer en voeren droge koeien mineralen - diergezondheid
Wat doen bedrijven met een laag celgetal anders dan bedrijven met een hoog celgetal? Ze besteden meer aandacht aan koecomfort, constateert studente Sabine Tijs.

Dierverwaarlozing kan iedereen overkomen

Vertrouwensloket preventie verwaarlozing landbouwhuisdieren bestaat tien jaar
Dierverwaarlozing staat niet op het conto van een specifieke groep veehouders; het kan iedereen overkomen. Tobbende boeren raken bedrijfsblind door gemis aan een klankbord.

Bestrijding ibr een politiek en economisch spel

Steeds meer Europese landen gaan over tot verplichte ibr-bestrijding. In Nederland geldt een vrijwillige deelname, maar dat werkt niet posititief op het diergezondheidsimago.

Klauwgezondheidsindex klaar voor introductie

Jerseyras heeft meest gezonde klauwen, bij holstein zijn Spirando, Stilist en Taco de toppers
Tijdens de indexdraai in april krijgen stieren voor het eerst fokwaarden voor klauwgezondheid en zes klauwaandoeningen.

Modern bedrijf in klassieke setting

Evert en Gerda Terpstra realiseren groei dankzij scherp saldoboeren - CRV-duurzaamheidstrofee
De boerderij stamt uit 1844 en de tijd lijkt stil te hebben gestaan in het landschap rondom het bedrijf van Evert en Gerda Terpstra in het Groningse Ezinge.

Te weinig weerstand

Verlaagd seleniumgehalte mogelijke aanleiding voor Klebsiella-uitbraak
Aan het einde van zomer 2009 had een een hoogproductief Holsteinbedrijf te maken met een plotselingen stijging van het tankcelgetal en met een piek van het coligetal.
right