Sitemenu

zondag 31 mei 2020
left
content-main

diergezondheid

'Ga niet shoppen met antibiotica'

Hoogleraar Dik Mevius wil meer verantwoordelijke rol voor dierenartsen - special uiergezondheid
Als het aan Dik Mevius ligt blijven melkveehouders trouw aan één antibioticaleverancier, vullen de dierenartsen hun poortwachtersfunctie echt in en houdt vanaf 2012 elke melkveehouder bij wat er exact

Jaar fokken op gezonde klauwen

Driekwart van de veehouders vindt klauwgezondheid belangrijker dan beenwerk
Werken aan gezonde klauwen is sinds de introductie van de klauwgezondheidsindex niet meer louter en alleen een kwestie van management.

Oog voor gezonde klauwen

Neil Chesterton: 'Pas je werktempo aan aan dat van de koe, niet andersom'
Een goede ondergrond en tijdig bekappen dragen bij aan gezonde klauwen in het melkveekoppel.

Melkonderzoek breidt uit

MCC-voorzitter Francois Achten juicht centralisatie melkonderzoek toe
Het Melkcontrolecentrum Vlaanderen, kortweg MCC, innoveert en differentieert.

Fosforarmer voeren verplicht

Meeste melkveehouders kunnen zonder grote gevolgen minder fosfor voeren
Melkveehouders moeten zich dit jaar al inspannen om de fosfaatuitstoot op hun bedrijf te reduceren. Welke gevolgen heeft dat voor de diergezondheid?

Vooruitgang in uiergezondheid

Celgetal belangrijkste informatiebron omdat mastitis niet in grote aantallen wordt vastgelegd - serie Fokwaarden. Deel 6: Uiergezondheid/celgetal
Voor veel veehouders heeft het verbeteren van de uiergezondheid prioriteit.

Diergezondheid vereiste

Veehouderijsector moet oppassen om 'licence to produce' niet te verspelen - themabijeenkomst
De Nederlandse consument maakt zich zorgen om diergezondheid en dierwelzijn, zo bleek op een symposium in Oosterbeek.

Investeren in de lactatie

Een goed doordacht droogstandsmanagement als opmaat voor een gezonde, probleemloze melkproductie
De droogstand is de belangrijkste periode van de lactatie, aldus dierenarts Ruth Bouwstra.

Lebmaag draait in dracht

Lebmaagverplaatsing door klauwdefect bij zes maanden drachtige koe
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij.

Op gezonde klauwen fokken

Kiandochters hebben ruim 20 procent minder klauwaandoeningen dan nakomelingen van Stadel - serie Fokwaarden. Deel 3: Klauwgezondheid
In april 2010 zijn voor het eerst fokwaarden voor klauwgezondheid gepubliceerd. Daarvóór was gericht fokken op een goede klauwgezondheid niet mogelijk.
right