Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

diergezondheid

Fokkerij werkt

Goede vruchtbaarheid veestapel lagekostenbedrijf
Een evaluatie van de verbeteringen na de overstap in 2003, toen de veestapel van het lagekostenbedrijf werd vervangen door voor de helft Montbéliardes en voor de helft Holsteins van de Waiboerhoeve

Curatief en preventief

Meer diergezondheid past in consumenteneis voor meer dierwelzijn - gezondheid & ethiek
Moderne melkveeziekten beheersen, zoals mastitis, pensacidose en slepende melkziekte, lijkt een moeilijke opdracht. Ziekten voorkomen en preventief handelen luidt de boodschap richting de veehouder.

Fokken op gezonde uiers

Sprekers symposium UGCN onderstrepen belang fokkerij in vooruitgang uiergezondheid
Is uiergezondheid nu vooral een kwestie van management of wordt het ook voor een groot gedeelte bepaald door fokkerij? UGCN waagde zijn jaarlijkse zomersymposium aan het beantwoorden van deze vraag.

Drukken van infectiekans

Vier op uiergezondheid alerte veehouders denken zeer divers over ideale ligboxbedekking - special Uiergezondheid
4 melkveehouders beantwoorden vragen als: Hoe vaak maakt u de boxen schoon?; Hoe nadrukkelijk analyseert u de celgetaluitslag op de mpr?

Scoren op goede hygiëne

Theo Lam: "Er bestaat helaas geen metertje dat de infectiedruk aangeeft" - special Uiergezondheid
Volgens de GD heeft jaarlijks 30% van de melkkoeien problemen met uiergezondheid. Beperking van de infectiedruk is een manier om dit te verbeteren.

Nieuw jasje voor uiergezondheidsindex

NVO voert in aprildraai aanpassingen door in fokwaardeschatting
Een geheel vernieuwde fokwaarde voor uiergezondheid, meer nadruk op het percentage non return bij vruchtbaarheid en een gezamenlijke ranglijst voor Duitse en Nederlandse MRIJ-stieren.

Fokken op betere klauwgezondheid

Zweeds onderzoek laat verband zien tussen index klauwgezondheid en levensduur
Dochters van stieren met een hoge fokwaarde voor klauwgezondheid blijven langer lopen dan gemiddeld, dochters van stieren met een hoge fokwaarde voor beenwerk niet.

Voeding voor de lever

Ken Sanderson: "Vette lever werkt niet efficiënt"
Tijdens een studiemiddag over transitiemanagement in Lemmer sprak de Canadese dierenarts Ken Sanderson o.a. over het belang van een goede leverfunctie.
right