Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

diergezondheid

Rechten van de koe

Bericht uit India, land met de grootste melkproductie ter wereld
Reisimpressies uit India omtrent de plaats van de koe in de Indiase samenleving

Koe is weerbaar

Goede diergezondheid mogelijk bij scherp voeren
Op de 17 bedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen wordt bij het voldoen aan de Minas-normen voor 2003 ook gelet op de gezondheid van het vee.

Signalen van de koe

Pensvulling, mestscore en herkauwactiviteiten gebruiken om gezondheid te beoordelen - special: Kijk op de koe
3 artikelen als hulp om de koe te beoordelen op herkauwactiviteit, pensvulling en hoedanigheid van de mest; te beoordelen aan de hand van een nieuwe verfijnde methode van conditiescore; en tenslotte e

Gezondheid op plaats één

Goede stofwisseling en weerstand bepalen kans van slagen op drachtigheid :[ serie:] Vruchtbaarheid [6]
In dit 6e en laatste artikel in de vruchtbaarheidsreeks wordt gekeken naar de gevolgen van witvuilen, cysten of uierontsteking

Gezonde koe gaat voor status

Henk Berends: "De consument zegt een hoge gezondheidsstatus niets" - klauwprobleem van bedrijfsniveau op sectorniveau getild
De grote lijnen van het LTO-rapport 'Bouwen aan vertrouwen', waarin een andere visie op diergezondheid wordt bepleit

Duurzaam presterende stieren gezocht

Nieuwe HG-index selecteert stiermoeders en -vaders scherper op gezondheid
Holland Genetics is van plan scherper te selecteren op exterieur-, duurzaamheids- en gezondheidskenmerken. Afgevraagd wordt hoe dat zich in het jaar 2011 in de praktijk zal vertalen.

Genoeg mineralen?

Koper- en seleniumaanbod op Koeien en Kansen-bedrijven
In 2002 is onderzocht of op de Koeien en Kansen-bedrijven de mineralen, die van belang zijn voor diergezondheid, nog voldoende aanwezig zijn bij de koeien.

Kiem en koe

Albert Kuiper: "Overbezetting is funest" - special Koegezondheid
Een zoötechnisch medewerker van een dierenartsenpraktijk voor veehouders in Noord-Nederland geeft aan hoe veehouders volgens hem omgaan met uiergezondheidsproblemen.
right