Sitemenu

vrijdag 14 augustus 2020
left
content-main

diergeneeskunde

Elektrolyten in balans

Juiste mineralenverhouding kan melkziekte beperken
Het belang van een juiste elektrolytenbalans in de melkveevoeding, in het bijzonder bij de start van een lactatie

Strijd uierontsteking

Variatie geneesmiddelen ter behandeling groot
Het PR inventariseerde diverse geneesmiddelen die in geval van uierontsteking worden toegepast op de eigen proefbedrijven

Greep op melkziekte

Verlaag kalium of gebruik anionrijke mineralen
Bespreking van voederproeven bij 72 koeien in het stalseizoen 1995-'96 die als doel hadden het risico op melkziekte te verkleinen

Koeien op busbaan

Gescheiden verkeersstromen ideaal voor klauwen
Om klauw- en beengebreken te vermijden wordt aangeraden koeien rustig van en naar de stal te laten lopen en 't liefst op een vlakke ondergrond

Status scheidt stallen

Het risico van insleep van IBR op melkveebedrijven
Een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van een meer of minder gesloten bedrijfssysteem in de melkveehouderij.

Lever in het nauw

Rantsoenmaatregelen ter voorkoming slepende melkziekte
3 diervoedingsdeskundigen geven hun mening t.a.v. rantsoenmaatregelen tegen melkziekte

Stafylokokken te lijf

Genezingskans sterk wisselend tijdens lactatie en droogzetten
Om koefactoren boven tafel te krijgen, zoals infectielocatie in voor- of in achterkwartier en aantal afkalvingen, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren een onderzoek uitgevoerd naar behandelingssucce
right